27 Martie 1918 – se împlinesc 101 ani …

Acum 101 de ani în urmă, la 27 martie 1918, parlamentul Basarabiei, Sfatul Țării, a votat cu 86 voturi pentru și 36 de abțineri, Declarația de Unire prin  următoarea rezoluție:

 “În numele poporului Basarabiei Sfatul Ţării declară:

Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechei Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărească soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna,

Se uneşte cu mama sa România,”semnată de Ion Inculeț- președinte, Pantelimon Halipa- vicepreședinte, citită de Ion Buzdugan- secretarul parlamentului.

Basarabia a fost prima provincie românească reunită, iar exemplul ei a fost urmat de Bucovina și Transilvania. Astfel s-a realizat cel mai măreț eveniment din istoria neamului – Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Noi, care am fost și suntem cei mai vitregiți dintre români, vrem, să reaprindem flacăra românismului acolo unde ea s-a stins și s-o menținem acolo unde ea arde.

 Basarabia e pământul ce ostește de istorie, ce încă simte ecoul trecerii lui Ștefan cel Mare către cetățile de graniță: Hotin, Soroca, Tighina. Un pământ ce vibrează la numele lui Eminescu, iar noi, românii din Basarabia suntem făcuți din aceeași plămadă a istoriei ca și cei de la vest de Prut: aceeași  limbă, religie, obiceiuri, trecut.

Regretăm faptul, că poporul nostru trăiește și astăzi dezbinat. În prezent suntem trădați de noi înșine prin indiferență și lipsa solidarității. Basarabia își va găsi locul firesc în întregirea neamului românesc.

Nu uitați, împreună suntem uniți !!!